2017 YGS ve LYS Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe Konuları

2017 YGS ve LYS Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe Derslerine Ait Güncel Konular Haberin Detayında...

23.07.2016 17:58 8.734 kez okunduFacebook'ta Paylaş

2013 Yılında başlayan Müfredat Değişikliğiyle birlikte her yıl yenilenen müfredat değişikliğinin sonuna gelindi. 2016 - 2017 Eğitim Öğretim Sezonunda yapılacak olan YGS ve LYS Konuları da kısmen değişikliğe uğradı. Bu Müfredat Değişikliği sonucu oluşan 2017 YGS ve LYS Güncel Konuları aşağıda listelenmiştir. 

2017 YGS ve LYS ye girecek olan tüm öğrencilere şimdiden başarılar diliyoruz. 

 

ozelders

 

2017 YGS MATEMATİK KONULARI 

 1. Sayılar (9.Sınıf)
 2. Sayı Basamakları (9.Sınıf)
 3. Bölme ve Bölünebilme (9.Sınıf)
 4. Obeb-Okek (10.Sınıf)
 5. Rasyonel Sayılar (9.Sınıf)
 6. Basit Eşitsizlikler (9.Sınıf)
 7. Mutlak Değer (9.Sınıf)
 8. Üslü Sayılar (9.Sınıf)
 9. Köklü Sayılar (9.Sınıf)
 10. Çarpanlara Ayırma (10.Sınıf)
 11. Oran-Orantı (9.Sınıf)
 12. Denklem Çözme (9.Sınıf)
 13. Problemler (9.Sınıf)
 14. Kümeler (9.Sınıf)
 15. Fonksiyonlar (10.Sınıf)
 16. Permütasyon (9. ve 10.Sınıf)
 17. Kombinasyon (9. ve 10.Sınıf)
 18. Binom (10.Sınıf)
 19. Olasılık (9. ve 10.Sınıf)
 20. İstatistik (9.Sınıf)
 21. II.Dereceden Denklemler (10.Sınıf)
 22. Karmaşık Sayılar (10.Sınıf)
 23. Parabol (10.Sınıf)
 24. Polinomlar (10.Sınıf)

 

2017 YGS GEOMETRİ KONULARI 

 1. Doğruda ve Üçgende Açılar (9.Sınıf)
 2. Dik ve Özel Üçgenler (9.Sınıf)
 3. Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar (9.Sınıf)
 4. İkizkenar ve Eşkenar Üçgen (9.Sınıf)
 5. Üçgende Alanlar (9.Sınıf)
 6. Üçgende Açıortay Bağıntıları (9.Sınıf)
 7. Üçgende Kenarortay Bağıntıları (9.Sınıf)
 8. Üçgende Eşlik ve Benzerlik (9.Sınıf)
 9. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları (9.Sınıf)
 10. Çokgenler (10.Sınıf)
 11. Dörtgenler (10.Sınıf)
 12. Yamuk (10.Sınıf)
 13. Paralelkenar (10.Sınıf)
 14. Eşkenar Dörtgen (10.Sınıf)
 15. Deltoid (10.Sınıf)
 16. Dikdörtgen (10.Sınıf)
 17. Çemberde Açılar (10.Sınıf)
 18. Çemberde Uzunluk (10.Sınıf)
 19. Daire (10.Sınıf)
 20. Prizmalar (10.Sınıf)
 21. Piramitler (10.Sınıf)
 22. Küre (10.Sınıf)
 23. Vektörler-1 (9.Sınıf)
 24. Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği (10.Sınıf)
 25. Doğrunun Analitiği (10.Sınıf)
 26. Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller (10.Sınıf)

 

2017 YGS FİZİK KONULARI 

 1. Fizik Bilimine Giriş 
 2. Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi 
 3. Basit Makineler 
 4. Madde ve Özellikleri 
 5. Sıvıların Kaldırma Kuvveti 
 6. Basınç 
 7. Isı ve Sıcaklık 
 8. Genleşme 
 9. Doğrusal Hareket 
 10. Dinamik 
 11. İş Enerji 
 12. Işık ve Gölge 
 13. Düzlem Ayna 
 14. Küresel Aynalar 
 15. Kırılma ve Renkler 
 16. Merceler ve Aydınlanma 
 17. Elektrostatik 
 18. Elektrik Akımı ve Devreler 
 19. Temel Dalga Bilgileri 
 20. Yay Dalgaları 
 21. Su Dalgaları 
 22. Ses ve Deprem Dalgaları 

 

2017 YGS KİMYA KONULARI 

 1. Kimya Bilimi 
 2. Atom ve Yapısı 
 3. Periyodik Sistem 
 4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 
 5. Asitler-Bazlaar ve Tuzlar 
 6. Bileşikler 
 7. Kimyasal Tepkimeler 
 8. Kimyanın Temel Yasaları 
 9. Maddenin Halleri 
 10. Karışımlar 
 11. Endüstride ve Canlılarda Enerji 
 12. Kimya Her Yerde 

 

2017 YGS BİYOLOJİ KONULARI 

 1. Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler 
 2. Organik Bileşikler 
 3. Hücre 
 4. Madde Geçişleri 
 5. DNA-RNA 
 6. Protein Sentezi 
 7. Enzimler 
 8. Canlıların Sınıflandırılması 
 9. Ekoloji 
 10. Hücre Bölünmeleri 
 11. Eşeysiz-Eşeyli Üreme 
 12. İnsanda Üreme ve Gelişme 
 13. Mendel Genetiği 
 14. Kan Grupları 
 15. Cinsiyete Bağlı Kalıtım 

 

2017 YGS TÜRKÇE KONULARI 

 1. Kelime Bilgisi:  Kelimede anlam, Kelimelerin farklı anlamlarda kullanımı, Sözcük öbeklerinde anlam 
 2. Cümle Bilgisi: Cümlede anlamın oluşumu, Cümlenin ögeleri, Metinde kazandıkları anlamlara göre cümleler 
 3. Paragraf Bilgisi: Paragrafta yapı, Paragrafta anlam ve ana düşünce, Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları 
 4. Sözcük türleri: İsim, Sıfat, Zamir, Bağlaç, Fiil, Edat, Ünlem 
 5. Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş): Ses özellikleri 
 6. Anlatım Türleri 
 7. Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri 
 8. Anlatım Bozuklukları 

 

2017 YGS TARİH KONULARI 

 1. Tarih Bilimi: Tarih biliminin ve diğer bilimler ilişkisi 
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar: Tarih öncesi çağlar, Tarih çağları, İlk çağ uygarlıkları, Anadolu’da yaşamış uygarlıklar, Ege ve Yunan uygarlıkları, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar ve diğer orta Asya ve Avrupa Türk Devletleri 
 3. İslam Tarihi ve Uygarlığı: İslamiyet’in doğuşu, Dört Halife Dönemi, Emevi, Endülüs, Abbasi Devletleri 
 4. Türk-İslam Devletleri: Türklerin İslamiyet’i kabulü, Karahanlılar 
 5. Türkiye Tarihi: Türkiye Selçukluları 
 6. Beylikten Devlete (1300-1453): Osmanlı Devleti’nin gelişimi, Balkanlarda fetihler, İskan Siyaseti ve Anadolu’daki faaliyetler 
 7. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600): Osmanlı’da toplumsal, askeri, ekonomik yapı, Kanuni Sultan Süleyman, Reform Hareketleri, Coğrafi Keşifler ve Osmanlı’ya etkileri 
 8. Arayış Yılları (17. Yüzyıl): Avrupa’daki gelişmeler ve Osmanlı’ya etkileri, Kapitülasyon ve imtiyazlar, Islahat arayışları ve Siyasi/askeri faaliyetler 
 9. Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl): Fransız İhtilali, Sanayi devrimi, Osmanlı’da yönetim ve bürokrasi yapısında değişmeler 
 10. En Uzun Yüzyıl (1800-1922): Balkanlarda milliyetçilik, Şark Meselesi, Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti’ne etkileri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I ve II Meşrutiyet, Trablus ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı 
 11. Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi: Mondros Mütarekesi, Kuvayı Milliye, Kongreler, TBMM’nin açılması 
 12. Kurtuluş Savaşında Cepheler: Doğu, Güney ve Batı Cepheleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz 
 13. Türk İnkılabı: Saltanatın kaldırılması, Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması, Laiklik, Çok partili hayata geçiş, Hukuk, Eğitim ve Toplumsal alandaki değişimler 
 14. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık 
 15. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası: Lozan, Musul Sorunu, Dış Borçlar, Sadabad Paktı, Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi Hatay’ın anavatana katılması 

 

2017 YGS COĞRAFYA KONULARI 

 1. Doğal Sistemler: Doğa ve insan etkileşimi, Harita bilgisi, Koordinat sistemi, Eş yükselti eğrileri (izohips), Dünyanın şekli ve hareketleri, Atmosferin özellikleri ve hava olayları, Hava durumu ve iklim özellikleri, İklim elemanları, Dünyanın tektonik oluşumu, Jeolojik zamanların özellikleri, İç kuvvetler ve Dış kuvvetlerin yer şekillerinin oluşumuna etkileri, Kayaçlar, Levha hareketleri, Su, Toprak ve Bitki kaynakları 
 2. Beşeri Sistemler: Beşeri dokular, Yerleşim yerleri, Nüfus özellikleri, Nüfus Dağılımı, Nüfus Değişimi, Nüfus piramitleri, Ekonomik faaliyetler 
 3. Türkiye Coğrafyası: Türkiye’nin Coğrafi konumu ve etkileri, Yer şekilleri, İklim, İklim elemanları, Toprak kullanımı, Su varlıkları, Bitki örtüsü, Yerleşim ve Nüfus özellikleri, Göçler, Ekonomik ve  sektörel dağılım 
 4. Küresel Ortam: Bölgeler ve sınırları, Uluslararası ulaşım yolları 
 5. Çevre ve Toplum: Doğal afetler ve Doğal afetlerle baş etme yolları 

 

2017 YGS FELSEFE KONULARI 

 1. Felsefe’nin Konusu: Felsefenin tanımı, Bilgelik, Felsefenin anlamı, Felsefenin soruları, Felsefi düşüncenin nitelikleri, Hayatın anlamlandırılması 
 2. Bilgi Felsefesi: Bilgi türleri, Doğruluk ve gerçeklik, Bilginin doğruluk ölçütleri, Felsefenin bilgiye bakışı, Bilgi felsefesinin problemleri, Bilginin mümkünlüğü, Bilginin kaynağı 
 3. Varlık Felsefesi: Varlık felsefesinin konusu, Varlıkla ilgili temel sorular, Varlığın niceliği ve temel niteliği , Çağdaş varlık görüşleri 
 4. Ahlak Felsefesi: Ahlak felsefesinin konusu, İyi ve kötü kavramları, Erdem ve yaşam ilişkisi, Özgürlüğün anlamı, Ahlaki eylemin amacı, Evrensel ahlaki ilkeler 
 5. Sanat Felsefesi: Sanat felsefesinin konusu, Güzellik kavramı, Güzelliğin kaynağı, Sanat eserlerinin nitelikleri, Sanata ve sanatçıya etki eden unsurlar 
 6. Din Felsefesi: Din felsefesinin konusu 
 7. Siyaset Felsefesi: Devletin nasıl ve neden ortaya çıktığı, Toplumun düzenine ilişkin görüşler 
 8. Bilim Felsefesi: Bilime felsefesinin konusu, Felsefe ve bilim ilişkisi, Bilimin ve bilim anlayışının gelişimi, Bilim felsefesi yaklaşımları, Bilimsel yöntem 

 

2017 LYS MATEMATİK KONULARI 

 1. Sayılar 
 2. Sayı Basamakları 
 3. Bölünebilme 
 4. Obeb-Okek 
 5. Rasyonel Sayılar 
 6. Basit Eşitsizlikler 
 7. Mutlak Değer 
 8. Üslü Sayılar 
 9. Köklü Sayılar 
 10. Çarpanlara Ayırma 
 11. Oran Orantı 
 12. Denklem Çözme 
 13. Kümeler 
 14. Fonksiyonlar 
 15. Permütasyon 
 16. Kombinasyon 
 17. Binom 
 18. Olasılık 
 19. İstatistik 
 20. II. Dereceden Denklemler 
 21. Karmaşık Sayılar (Kutupsal Gösterim Yok) 
 22. Parabol 
 23. Polinomlar 
 24. Mantık 
 25. Modüler Aritmetik 
 26. Eşitsizlikler 
 27. Logaritma 
 28. Diziler 
 29. Limit ve Süreklilik ( Sadece 0/0 ve ∞/∞ Belirsizliği var) 
 30. Türev (Ters Trigonometri fonksiyonlarının türevi kaldırıldı) 
 31. İntegral (Ters Trigonometri fonksiyonlarının İntegrali ve Hacim hesabı kaldırıldı) 

 

ozelders

 

2017 LYS GEOMETRİ KONULARI 

 1. Doğruda ve Üçgende Açılar (9.Sınıf)
 2. Dik ve Özel Üçgenler (9.Sınıf)
 3. Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar (9.Sınıf)
 4. İkizkenar ve Eşkenar Üçgen (9.Sınıf)
 5. Üçgende Alanlar (9.Sınıf)
 6. Üçgende Açıortay Bağıntıları (9.Sınıf)
 7. Üçgende Kenarortay Bağıntıları (9.Sınıf)
 8. Üçgende Eşlik ve Benzerlik (9.Sınıf)
 9. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları (9.Sınıf)
 10. Çokgenler (10.Sınıf)
 11. Dörtgenler (10.Sınıf)
 12. Yamuk (10.Sınıf)
 13. Paralelkenar (10.Sınıf)
 14. Eşkenar Dörtgen (10.Sınıf)
 15. Deltoid (10.Sınıf)
 16. Dikdörtgen (10.Sınıf)
 17. Çemberde Açılar (10.Sınıf)
 18. Çemberde Uzunluk (10.Sınıf)
 19. Daire (10.Sınıf)
 20. Prizmalar (10.Sınıf)
 21. Piramitler (10.Sınıf)
 22. Küre (10.Sınıf)
 23. Vektörler-1 (9.Sınıf)
 24. Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği (10.Sınıf)
 25. Doğrunun Analitiği (10.Sınıf)
 26. Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller (10.Sınıf) 
 27. Uzay Geometri 
 28. Dönüşümlerle Geometri 
 29. Trigonometri 
 30. Çemberin Analitiği 
 31. Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik) 
 32. Parabol 
 33. Elips 
 34. Hiperbol 

 

2017 YGS FİZİK KONULARI 

 1. Fizik Bilimine Giriş 
 2. Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi 
 3. Tork 
 4. Ağırlık Merkezi 
 5. Basit Makineler 
 6. Madde ve Özellikleri 
 7. Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 8. Basınç 
 9. Isı ve Sıcaklık 
 10. Genleşme 
 11. Doğrusal Hareket 
 12. Bağıl Hareket 
 13. Dinamik 
 14. Atışlar 
 15. İş Enerji 
 16. Dönme Hareketi 
 17. Basit Harmonik Hareket 
 18. İtme-Momentum 
 19. Kütle Çekimi -Kepler Kanunu- Büyük Patlama 
 20. Işık ve Gölge 
 21. Düzlem Ayn 
 22. Küresel Aynalar 
 23. Kırılma ve Renkler 
 24. Merceler ve Aydınlanma 
 25. Elektrostatik 
 26. Elektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İş 
 27. Yüklü Parçacıkların Hareketi 
 28. Elektrik Akımı ve Devreler 
 29. Temel Dalga Bilgileri 
 30. Yay Dalgaları 
 31. Su Dalgaları 
 32. Ses ve Deprem Dalgaları 
 33. Manyetizma 
 34. Elektromanyetik İndüksüyon 
 35. Sığaçlar 
 36. Alternatik Akım ve Transformatör 
 37. Dalga Mekaniği (Kırınım-Girişim-Doopler) 
 38. Elektromanyetik Dalgalar 
 39. Fotoelektrik ve Comptpn Olayı 
 40. Özel Görelilik 
 41. Atom Modelleri 
 42. Atom Altı Parçacıklar 
 43. Radyoaktivite 
 44. Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 

 

2017 LYS KİMYA KONULARI 

 1. Modern Atom Teorisi 
 2. Kimyasal Hesaplamalar 
 3. Gazlar 
 4. Sıvı Çözeltiler 
 5. Kimya ve Enerji 
 6. Tepkimelerde Hız 
 7. Kimyasal Denge 
 8. Sıvı Çözeltilerde Denge 
 9. Kimya ve Elektrik 
 10. Karbon Kimyasına Giriş 
 11. Organik Bileşikler 
 12. Hayatımızdaki Kimya 

 

2017 LYS BİYOLOJİ KONULARI 

 1. Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler 
 2. Organik Bileşikler 
 3. Hücre 
 4. Madde Geçişleri 
 5. DNA-RNA 
 6. Protein Sentezi 
 7. Enzimler 
 8. Canlıların Sınıflandırılması 
 9. Ekoloji 
 10. Hücre Bölünmeleri 
 11. Eşeysiz-Eşeyli Üreme 
 12. İnsanda üreme ve Gelişme 
 13. Mendel Genetiği 
 14. Kan Grupları 
 15. Cinsiyete Bağlı Kalıtım 
 16. Biyoteknoloji, Evrim 
 17. Solunum 
 18. Fotosentez 
 19. Kemosentez 
 20. Sistemler 
 21. Duyu Organları 

 

2017 LYS EDEBİYAT KONULARI 

 1. Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 2. Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
 3. Olay Çevresinde Oluşan Edebi MEtinelr
 4. Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
 5. Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 6. Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 7. İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 8. Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
 9. Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
 10. Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 11. Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
 12. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923 - ...)
 13. Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
 14. Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 15. Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

 

2017 LYS TARİH KONULARI 

 1. Tarih Bilimi
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 3. İlk Türk Devletleri
 4. İslam Tarihi ve Uygarlığı
 5. Türk-İslam Devletleri
 6. Türkiye Tarihi
 7. Beylikten Devlete (1300-1453)
 8. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 9. Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 10. Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 11. En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 12. 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 13. Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 14. Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 15. Türk İnkılabı
 16. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 17. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 18. Atatürk’ün Ölümü
 19. Yüzyılın Başlarında Dünya
 20. İkinci Dünya Savaşı
 21. Soğuk Savaş Dönemi
 22. Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 23. Küreselleşen Dünya
 24. Türklerde Devlet Teşkilatı
 25. Türklerde Toplum Yapısı
 26. Türklerde Hukuk
 27. Türklerde Ekonomi
 28. Türklerde Eğitim
 29. Türklerde Sanat

 

2017 LYS COĞRAFYA 1 - 2 KONULARI 

 1. Doğal Sistemler
 2. Beşeri Sistemler
 3. Mekansal Sentez Türkiye
 4. Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 5. Çevre ve Toplum
 6. Ekonomik Faaliyetler 

 

2017 LYS FELSEFE KONULARI  

* Mantık Konuları 

 1. Mantığa Giriş
 2. Klasik Mantık
 3. Mantık ve Dil
 4. Sembolik Mantık

* Psikoloji Konuları 

 1. Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 2. Psikolojinin Temel Süreçleri
 3. Öğrenme Bellek Düşünme
 4. Ruh Sağlığının Temelleri

* Sosyoloji Konuları 

 1. Sosyolojiye Giriş
 2. Birey ve Toplum
 3. Toplumsal Yapı
 4. Toplumsal Değişme ve Gelişme
 5. Toplum ve Kültür
 6. Toplumsal Kurumlar

 

-universitego

Haberi Paylaş

Yorum Yazın


+ =
 
     


ozel ders almak istiyorum

Öne Çıkan Eğitim Haberleri